CFP 2013
(DOC  34.5 KB)

 

קול קורא: הכנס השנתי של האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה תשע"ג

האיגוד הישראלי למוזיקולוגיה מזמין הרצאות לקראת כנס האיגוד שייערך בתאריכים כב'-כג' בתמוז תשע"ג, 30 ביוני - 1 ביולי 2013. הכנס ייערך במכללת לוינסקי לחינוך בתל-אביב, החוגגת השנה את יובל המאה להיווסדה.  

האיגוד מזמין הרצאות בנושאים הבאים:

  • חינוך מוזיקלי
  • יהודים ומוזיקה – יהודים במוזיקה לרגל זכייתו של ספרה של פרופ' רות הכהן
     The Music Libel against the Jews בפרס אוטו קינקלדי
  • מרק קופיטמן (2011-1929) ומקומו במוזיקה הישראלית
  • מוזיקה מזרחית קלאסית
  • אופרה בראי החברה במאה ה-18
  • מוזיקה וטכנולוגיה
  • כל נושא הקשור בחקר המוזיקה

פורמטים אפשריים:

א. הרצאות בנות 20 דקות (תוקצבנה 10 דקות נוספות לשאלות).

ב. מושב משותף (פאנל) מאורגן על ידי קבוצת חוקרים לדיון בנושא מסוים.

ההצעה תכלול כותרת ההרצאה, שם המגיש/ה (כל המגישים במקרה של מושב משותף), כתובת דוא"ל ותקציר עד 400 מילים (600 מילים למושב משותף), גופן דויד 12, רווח שורה וחצי.

מועד להגשת ההצעות: 10.4.2013.

גם השנה יינתן מטעם האיגוד פרס החוקר הצעיר עבור ההרצאה הטובה ביותר של חוקר עד שלוש שנים מזמן קבלת תואר הדוקטור (סכום הפרס 750 ₪). המועמדים יתבקשו להגיש טקסט מלא של נוסח ההרצאה המדוברת (ללא הערות ומראי מקום) עד לתאריך 30.4.2013. נוסח מעובד של ההרצאה הזוכה יתפרסם בכתב העת האינטרנטי של האיגוד מנעד.

הצעות להרצאות ומאמרים לשיפוט יש לשלוח לכתובת:

imsconfe@gmail.com

כל המרצים והמציגים בכנס חייבים להיות חברי האיגוד. הצטרפות לאיגוד כרוכה בתשלום דמי חבר שנתיים בסך: 120 ₪ (תעריף רגיל), 90 (גמלאים), 50 (סטודנטים ועולים חדשים). חדש: תינתן הנחה על תשלום של שנתיים מראש עד לתאריך 15.6.2013 (פרטים באתר האיגוד). דמי החבר מכסים גם את ההשתתפות בכנס ובשאר הפעילויות שמארגן האיגוד לחבריו, היכללות ברשימת הדיוור של האיגוד, ייצוג באתר האיגוד , עריכה קלה והכנה לדפוס למאמרים המתפרסמים במנעד, וכיו"ב.

פרטים על הצטרפות לאיגוד הישראלי למוזיקולוגיה ועל אופן תשלום דמי החבר באתר האיגוד באינטרנט: http://israel-musicological-society.huji.ac.il/?id=811

 

  All rights reserved to Israel Musicological Society